بسته آشنایی با رویکرد حکمت

 

درباره بسته آشنایی با رویکرد حکمت:

مدرسه حكمت نتيجه 14 سال پژوهش در زمينه تعليم و تربيت و طراحي نظام آموزشي است. اين مدرسه، نگاه متمايز و برتري را به تعليم و تربيت ايجاد مي‌كند. كسانی كه به محيط مدرسه حكمت وارد مي‌شوند، محيط و برنامه‌هاي آن را با باورهاي قبلي خود در مورد مدرسه و محيط آموزش متفاوت مي‌يابند. اما اين تمايز مدرسه حكمت با مدارس موجود در چه ابعادي رخ مي‌دهد؟ اين سئوالي است كه در این بسته به آن پاسخ مي‌دهيم.

دانلود فایلهای بسته (حاوی متنها و تصاویر)