گرووهها، کانالها و وبگاههای رویکرد

بسم الله الرحمن الرحیم

لیست گروهها، کانالها و وبگاههای عمومی رویکرد مدرسه ای حکمت

کانال مربیان حکمت خلاق

در این گروه مباحث مورد نیاز برای مربیان سطح کشور که گرایشی به رویکرد حکمت دارند و مفاد آموزشی برای مربیان منعکس می شود.

کانال نهضت اجتماعی تحول تعلیم و تربیت ایران

در این کانال مسائل اجتماعی تحول تعلیم و تربیت در کشور برای افراد دغدغه مند برای تحول تعلیم و تربیت کشور منعکس می شود.

کانال پنجره حکمت

این کانال برای آشنائی دغدغه مندان تعلیم و تربیت با مدارس تحولی و پیشرویی که با رویکرد مدرسه ای حکمت نزدیکی و دوستی دارند، و نیز برای ایجاد هم افزائی و انتقال تجربیات بین این مدارس تشکیل شده است.

در ماههای گذشته، پنجره حکمت در مدارس حکمت نوین بابلسر، حنیف (میدان شهدا)، حمزه دوران (میدان خراسان)، سراج (منطقه 22)، مصطفی (آمل)، و دارالقرآن کریم اصفهان باز شده است.

گروه الگوی مدرسه ای و برنامه درسی حکمت

که برای به اشتراک گذاری رویکرد حکمت با سایر مدارسی که تمایل دارند، این رویکرد یا بخشهائی از نظام مدرسه ای حکمت را در مدرسه خود اجرا نمایند، و نیز بحث و گفتگو در مورد رویکرد حکمت و معماری برنامه درسی و مدل مدرسه داری آن، و پشتیبانی از آموزشهای مدارس در این زمینه ایجاد شده و برخی از موسسان، مدیران، رهبران، مسئولین و کادر مدارس پیشرو یا علاقه مند، و نیز افراد علاقه مند به اشاعه مدل مدرسه حکمت، و صاحبنظران حوزه برنامه درسی، در این گروه حضور دارند.

گروه گفتگوی حکمت

گروه مدرسه حکمت و تعلیم و تربیت ایران

این گروه برای بحث و گفتگو در مورد جهت گیریها و تحول نظام کلان آموزشی کشور برای مشارکت متخصصان تعلیم و تربیت، مسئولین حوزه های مرتبط و افراد دغدغه مند در مورد تعلیم و تربیت کشور ایجاد شده است.

کانال دغدغه های تربیت فرزندم و رویکرد مدرسه ای حکمت

که به بحث و گفتگو در مورد نیازمندیهای تربیتی، و  آشنائی با رویکرد تعلیم و تربیت مدرسه حکمت برای خانواده ها می پردازد و خانواده های دغدغه مند و معلمین مدارسی که با رویکرد حکمت تعامل دارند در آن به تعامل می پردازند.

کانال عرضه محصولات و بسته های آموزشی رویکرد مدرسه ای  حکمت

وبگاه رویکرد مدرسه ای حکمت

کانال ویدئویی- آپارات مدرسه حکمت

وبگاه حکمت بازار (عرضه گاه الکترونیکی محصولات و بسته های آموزشی رویکرد حکمت)

مدرسه حکمت تجربیات خود را در قالب بسته های آموزشی، در سایت حکمت بازار منتشر می کند!

وبگاه مرکز پژوهشی رویکرد (موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات – حاوی مقالات و کتب و منابع منتشر شده)