مدرسه با الگوي منتشر شونده


اما مدرسه حكمت تنها يك مدرسه كه در شهرستان كوچك بابلسر، رويكرد آموزشي متفاوتي را اتخاذ كرده نبوده، و رسالت آن تنها بهبود آموزش براي جمع كوچك دانش‌آموزان آن نيست. هدف مدرسه حكمت، به عنوان پروژه پايلوت از طرح معماري نظام آموزشي كشور، تحول نظام آموزشي كشور است.

قبل از طرح هر نكته ديگر، پرهيز از دو برداشت بايد مورد نظر قرار گيرد. پايلوت بودن مدرسه حكمت براي نظام آموزشي كشور، اولا به آن معنا نيست كه برنامه درسي و مديريت آموزشي و آموزشگاهي‌اي كه در مدرسه حكمت اجرا شده است، همه آن چيزي است كه در معماري نظام آموزش كشور ترسيم شده است. معماري نظام آموزشي كشور، داراي ابعاد متعدد ديگري است كه اصولا در سطح يك مدرسه قابل مشاهده و اجرا نيست. از جمله اين موارد مي‌توان به قوانين تعليم و تربيت، تربيت معلم، سازوكارهاي منابع انساني، مدرك تحصيلي و نظاير آن اشاره نمود

‎پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *