مدرسه ترکیب گرا


دانش‌آموزان، به جاي يادگرفتن موضوعات در كلاسهاي انتزاعي رياضي، علوم و فارسي، در شرايط نزديكتر به محيط واقعي، تمام موضوعات درسي را ياد مي‌گيرند. به جاي اين كلاسهاي انتزاعي، در مدرسه حكمت كلاسهائي تشكيل مي‌شود كه به محيط واقعي زندگي دانش‌آموزان نزديكي بيشتري داشته و به صورت موثري براي دانش‌آموز ملموس و قابل درك است. حكايت و حكمت، كسب و كار، سير و سفر، گردش علمي و باغباني، از جمله كلاسهاي مدرسه حكمت محسوب مي‌شوند. در عين اينكه در تمام اين كلاسها، موضوعات انتزاعي رياضيات، علوم و نظاير آن، بصورت كامل پوشش داده مي‌شود. به عبارت ديگر دانش‌آموزان در اين محيط در شرايط نزديكتري به واقعيتهاي ملموس، مسائل انتزاعي را ياد مي‌گيرند. بدين ترتيب، علاوه بر پوشش كل مطالب كتابهاي درسي، و هضم و نهادينه شدن يادگيري موضوعات آن در دانش‌آموز، طيف وسيعتري از موضوعات، گاه تا چند برابر، با زحمت كمتر، و با شوق و انگيزه يادگيري بيشتر، در فهرست يادگرفته‌هاي دانش‌آموز قرار مي‌گيرد.‌

‎پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *