مدرسه تعالی محور

برنامه‌ مشخص براي پرورش ابعاد مختلف

مدرسه حكمت علاوه بر آنکه دانش‌آموز را ياري مي‌كند تا دانش خود را افزايش دهد، بستر ارتقاء مهارتهاي فردي او از يك سو، و خصوصيات فردي او را نيز در سوي ديگر، به صورت هدفمند و برنامه‌ريزي شده، فراهم مي‌كند. علاوه بر آن شرايطي فراهم مي‌شود كه فرهنگ مطلوب در دانش‌آموز نهادينه شود؛ و رفتارهاي ناشي از هنجارها، عادتها و باورهاي دانش‌آموز، بصورت باثبات بهبود يابد! برنامه درسي و فعاليت آموزشي مدرسه حكمت،‌ مشخصا سازوكارهاي مشخصي را براي اين ارتقاء فراهم مي‌آورد؛ و اين ارتقاء را دائما مورد سنجش و ارزش‌يابي قرار داده، و فعاليتهاي بعدي را مبتني بر اين ارزش‌يابي تنظيم مي‌كند.

 

پرورش مهارتها در مدرسه تعالي محور

در پرورش مهارتها، مدرسه حكمت بستر ارتقاء مهارتهاي اساسي زندگي را فراهم مي‌آورد. مهارتهاي زندگي در مواردي نظير عادات بهداشتي، عادات مناسب غذائي، پخت و پز، ارتباط با ديگران، تربيت كودكان، اداره خانواده، و نظاير آن، …. مهارتهاي شهروندي نظير مشاركت اجتماعي، رعايت مقررات، رفتارهاي شهرنشيني،‌ و نظاير آن، … مهارتهاي تحصيلي نظير يادداشت برداري، ارائه سخنراني، مستند سازي، كار با رايانه و امثال آن، …. و مهارتهاي شغلي نظير كار گروهي، مديريت پروژه، و مانند آن، ….  از مهمترين مهارتهائي هستند كه در برنامه درسي مدرسه حكمت، به صورت حساب شده به آن پرداخته مي‌شود.

 

ارتقاء خصوصيات فردي در مدرسه تعالي محور

علاوه بر وجه مهارتها،‌ چيزي كه بايد در برنامه درسي به آن پرداخته شود، ارتقاء خصوصيات فردي دانش‌آموز است. خصوصياتي نظير خلاقيت، پشتكار، شرح صدر، جديت، ادب، اخلاق، كرامت،‌ شجاعت، استقامت، توكل، مسئوليت‌پذيري، هدفداري، دقت، سرعت، تواضع، متانت، بردباري، اراده، و رحم و رحمت، از جمله خصوصياتي هستند كه بايد بستر ارتقاء هر يك از آنها تا رسيدن به سطح مطلوب فراهم شود. در برنامه درسي مدرسه حكمت، ضمن تعريف بيش از 100 خصوصيت فردي،‌ مشخصه‌ها و ابعاد مطلوب هر يك از خصوصيتها تعريف شده، و سازوكارهاي ارتقاء و رساندن اين خصوصيات به سطح مطلوب، و معيارهاي سنجش مطلوبيت آنها، تعيين مي‌شود. سپس در جاي جاي برنامه درسي و فعاليتهاي پيش‌بيني شده در مدرسه، اين سازوكارهاي ارتقاء مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور مثال، خصوصيت “روداري و خجولي”،‌ در سطح تفريطي آن، “خجالتي” و در سطح افراطي آن،‌”پررو”، و در سطح متعادل آن، “رودار”  تعريف مي‌شود. براي رساندن اين خصوصيت به سطح مطلوب آن يعني “روداري”، و تنظيم آن در سطح متعادل سازوكارهاي متعددي پيش‌بيني شده كه در فعاليتهاي‌هاي مختلف در برنامه درسي پيش‌بيني و اجرا شده، و سطح آن دائما از روشهاي مختلف مورد پايش قرار مي‌گيرد.

 

ارتقاء فرهنگ در مدرسه تعالي محور

و نه تنها دانش، مهارتها و خصوصيات فردي افراد بايد ارتقاء يابد، بلكه فرهنگ مطلوب نيز بايد در وجود دانش‌آموز نهادينه شود. مولفه‌هاي مختلفي در شكل‌گيري فرهنگ مطلوب، در اين نهادينه سازي شكل مي‌گيرد. فرهنگ تقيد به كار، مراقبه و خود سنجي، احترام به بزرگترها، دعا، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، مسواك زدن، بهداشت فردي، يادداشت برداري و گزارش نويسي، بي‌تكلف بودن و ساده بودن، نماز جماعت اول وقت، كمك به همديگر در انجام كارها،‌ خواندن قرآن، استفاده مناسب از ابزارها، نگهداري لوازم و تجهيزات فردي و عمومي، از مهمترين مولفه‌هاي فرهنگ محسوب مي‌شوند؛ كه سازوكارهاي مشخصي در برنامه درسي مدرسه براي ارتقاء آنها پيش بيني شده است.