تعليم و تربيت در فضائي خود جوش و فعال

مدرسه‌ حکمت، محيط خسته كننده و كسالت آور در كلاسهاي سخنراني نيست، بلكه فضائي فعال، پر تلاش و جذاب است. دانش‌آموز در محيط مدرسه در پروژه‌هاي مختلف عملياتي درگير است. او به جاي مصرف كننده منابع و كتابها و متوني كه توسط ديگران آماده شده، و به صورت خوراك به او داده مي‌شود، خود در فرايند توليد متون و محتوي مشاركت مي‌كند. او در اين فرايند توليد ياد مي‌گيرد. او در گروههاي تخصصي مختلف فعال است. در كلاس درس نيز او به صورت مباحثه و چالش و نقد، فعاليت مي‌كند. ضمن اينكه او در بسياري از فعاليتهاي مدرسه، بصورت جدي ايفاي نقش مي‌كند.