معرفی بسته های آموزشی رویکرد مدرسه ای حکمت

بسم الله الرحمن الرحیم

بسته های آموزشی رویکرد مدرسه ای حکمت

 رویکرد مدرسه ای حكمت، رویکردی جامع، انعطاف پذیر، منسجم، چند جانبه و موثر در تعليم و تربيت

رویکرد مدرسه ای حکمت عبارتی آشنا برای مدارس و فعالان پیشرو در حوزه تعلیم و تربیت کشور است. این رویکرد را همه با نام اردوان مجیدی می شناسند. پژوهشگری که بیش از دو دهه در معماری نظام آموزشی و الگوهای برنامه درسی و نظام مدرسه ای فعال بوده است. رویکردی که او با عنایت و یاری خداوند متعال طراحی کرده، فصل نوینی را پیش روی مدارس کشور باز می کند. طراح این رویکرد ضمن سالها مطالعه، هشت سال در محیط عملی و واقعی مدرسه حکمت در بابلسر، با ابعاد اجرائی و عملیاتی رویکرد دست و پنجه نرم کرده است؛ و پس از این دوران تجربه زیسته، هم اکنون پژوهش ابعاد نظری، توسعه بسترهای آن، و اشاعه و آموزشی آن، به صورت وسیعی در جریان تداوم و تکامل است. تعداد زیادی از مدارس هم اکنون هر یک به اندازه خود و هر یک از زاویه ای، رویکرد مدرسه حکمت را دنبال می کنند و از سازوکارهای آن استفاده کرده و از آن الگو یا ایده می گیرند.

این رویکرد در بین رویکردهای پیشرو، برخلاف بسیاری از آنها که تک بعدی و تک ساحتی هستند، رویکردی جامع است، و به ابعاد و ساحتهای مختلف تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان می پردازد. همچنین این رویکرد، انعطاف پذیری بالائی داشته و این امکان را دارد که در شرایط مختلف محیطی، امکانات، نیازها، فرهنگها و حتی دیدگاهها نسبت به تعلیم و تربیت، امکان بروز پیدا کند؛ به صورتی که مدارسی با دیدگاههای متفاوت و فضا و شرایط مختلف، می توانند در حد خود از این رویکرد بهره برده و با بسترهای آن انسجام یابند.

شما می توانید با این رویکرد و ابعاد آن، از طریق متن چکیده معرفی رویکرد، یا سایت رویکرد مدرسه ای حکمت آشنا شوید.

 بسته های آموزشی و دوره های تربیت مربیان

بر اساس این رویکرد، دوره های تربیت مربیان و کادر مدرسه طراحی، به صورت بسته های آموزشی آماده شده و در حال تکامل دائمی است. بر اساس این دوره ها، مسیرهای آموزشی تربیت مربیان و کادر مدرسه، در قالب یک نقشه آموزشی مشخص شده است، که مدارس و مربیان می توانند بر اساس این نقشه، مسیر آموزشی مشخصی را با اخذ و انجام بسته های آموزشی دنبال کرده، و سیر آموزشی مناسبی را به صورت دائمی داشته باشند. در حال حاضر بسته های آموزشی آماده شده، سیر یادگیری حدود ۱۰ الی ۱۵ ساله آموزش اولیه و ضمن خدمت کادر مدرسه را تامین می کند؛ و ان شاء الله در آینده نزدیک این منابع تا ۳۰ سال آموزش دائمی را پوشش خواهد داد. این منابع و مسیر آموزشی برای موسسان، مدیران، مربیان، معلمین، سایر کادر مدرسه، و خانواده ها، در نظر گرفته شده و قابل استفاده است. این بسته ها می تواند به صورت مستقل توسط کادر و خانواده ها اخذ و انجام شود، یا توسط سرمربیان با توجه به مسیر آموزشی مشخص در نظر گرفته شده به صورت استاد و شاگردی، به آنها ارائه شود. علاوه بر آن مجموعه ای از کارگاههای آموزش مربیان و کادر مدرسه نیز در نظر گرفته شده، که توسط مجموعه های مجرب آموزش مربیان شبکه پشتیبانی حکمت، طبق درخواست مراکز آموزشی، برای آنها برگزار می شود.

بسته های سیستم عملیاتی مدرسه ای

همچنین سیستم عملیاتی مدرسه نیز طراحی و سازوکارهای آن تدوین شده، و تکمیل و به روز سازی آن نیز کماکان ادامه دارد. ابعاد مختلف سیستم عملیاتی، از ابعاد سازوکارهای آموزشی گرفته، تا ابعاد اجرائی و ستادی، به صورت بسته های مستقلی طراحی و آماده شده است، که هر مدرسه فراخور نیازهای خود، می تواند این بسته ها را دریافت و در مدرسه اجرا و استفاده کند.

بسته های آموزشی شاگردان

با توجه به رویکرد کلاس معکوس، بسته های آموزشی ای که هم توسط شاگردان به صورت مستقیم برای یادگیری مفاد آموزشی کتابهای درسی قابل استفاده است، و هم توسط معلمان برای استفاده در کلاس درس و نیز تدریس به شیوه کلاس معکوس آماده است. این بسته ها برای تمام مباحث پایه های اول تا نهم آماده شده است. در مورد این بسته ها می توانید از طریق توضیحات معرفی بسته های شاگردان، و نیز توضیحات معرفی بسته های آموزشی مباحث درسی برای مربیان آشنائی بیشتری پیدا کنید.

بسته های آموزشی خانواده ها

همچنین، بسته های آموزشی برای استفاده خانواده های عزیز برای همراهی بهتر با فعالیت های مدرسه آماده شده است.

محتوای هر یک از بسته های آموزشی

هر یک از بسته های آموزشی مربیان و شاگردان، شامل مواردی است که در نمودار زیر نشان داده شده است:

فیلم های مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت

مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت -۱

مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت -۲

مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت -۳

مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت -۴

مقدمه ای بر بسترها و بسته های آموزشی رویکرد حکمت -۵