برنامه های پخش شده در مورد مدرسه حکمت در رسانه

شبکه تهران

            شبکه آموزش:

  • 1390- برنامه عمق آب

 

  • 1391- برنامه باز باران

                         جلسه 1 - 9/2/1391 - معرفی عمومی مدرسه

                         جلسه 2 - 20/2/1391 - انتظاراتم از مدرسه مطلوب و محبوب من!

                         جلسه 3 - 27/2/1391 - درگير شدن بچه ها در كارهاي عملي در مدرسه

                         جلسه 4 - 3/3/1391 - گردش های علمی

                         جلسه 5 - 10/3/1391 - فضا و محيط كلاس و مدرسه و تجهيزات من

                         جلسه 6 - 17/3/1391 - قرآن

                         جلسه 7 - 24/3/1391 - زندگي در مدرسه

                         جلسه 8 - 27/3/1391 - قرآن

                         جلسه 9 - 31/3/1391 - نگاهی به نقشه ابعاد مدرسه محبوب من

                         جلسه 10 - 7/4/1391 - شخصیت

                         جلسه 11 - 14/4/1391 - شخصیت

                         جلسه 12 - 21/4/1391 - شخصیت

  • 1391-اردوی خداشناسی  (باز باران)

                         جلسه 1 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 2 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 3 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 4 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 5 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 6 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 7 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 8 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 9 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 10 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 11 - 21/4/1391 - اسماءلله

                         جلسه 12 - 21/4/1391 - اسماءلله

                شبکه دوم سیما:

  • 1390- برنامه خانه ما - کودک، خانه، مدرسه

                         جلسه 1 - 17/3/1391 - آشنایی با رویکرد مدرسه

                         جلسه 2 - 17/3/1391 - شخصیت

                         جلسه 3 - 17/3/1391 - شخصیت

 

  • نشریات:

 

 

 

 

        

 

 

 
 

موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

 

طرح معماری نظام آموزشی برای جامعه اطلاعاتی

 

طرح مبنا

(مجموعه آموزشى راهنما در بستر سازى نظام آموزشى براى جامعه اطلاعاتى)

 

ثبت نام

 

اخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و  استفاده از مطالب و مستندات ین سیت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نمیید.
موسسه مطالعات راهبردى فناورى اطلاعات، 1388