مدرسه تقوی

و این ابعاد هفتگانه باید محقق شوند تا بعد غائی محقق شود: مدرسه تقوی!

همه کار مدرسه از اول تا آخرش همین است که بتواند متقی تربیت کند. متقی از منظر برنامه درسی رویکرد مدرسه ای حکمت کسی است که تمام کارهایش را با علم به اینکه خدا حاضر و ناظر است،  جوری انجام می دهد که خدا از آن راضی باشد. او از اینکه کاری انجام دهد که مورد رضای خدا نیست حیا می کند. یک نجار متقی کسی است که در ساخته هایش هیچ خلل و نقصانی نیست و کارش را با دقت و کمال انجام می دهد، زیرا خدا ناظر او است. یک مهندس متقی کسی است که تمام اصول علمی و هر آنچه که بلد است را در طراحی ها و ساخته هایش بکار می برد، و تمام تلاش خود را می کند تا چیزهائی را که برای حصول کیفیت در کار لازم است یاد بگیرد. … و تمام ابعاد فوق الذکر در برنامه درسی رخ می دهد تا برنامه درسی بتواند برنامه درسی تربیت متقی باشد.

حیا، ذات و مغز اصلی تقوی است. اگر کسی حیا نداشته باشد تقوی ندارد و تقوی حاصل نمی شود مگر اینکه پرده دری نکرده و حیای او را از بین نبریم. تقویت ارادۀ انسان و افزایش قدرت کنترل و مدیریت تمایلات و علایق و در صورت لزوم قدرت مخالفت با آنها را تقوا می گویند. و ارزشمندترین انسان نزد خدا، قویترین انسان است. کسی که میتواند در صورت لزوم با علایقش مخالفت کند. و البته همه اینها از آن ایجاد فضای محترمانه گرفته تا کف نفس و مراقبه و شکل گیری عزت نفس و حیا و تقوی، همه باید در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام اتفاق بیافتد.

 

تحقق این امر مهم در سازوکار محوری تعالی رویکرد مدرسه ای حکمت، مبنای برنامه درسی رویکرد مدرسه ای حکمت است.