مدرسه جامعه اطلاعاتی


جامعه ما با جامعه 30 و 50 سال گذشته متفاوت است. تحولات عميقي در ابعاد مختلف بسترهاي اجتماعي، فناوري، و فرهنگ جامعه،‌ نسبت به جوامع گذشته ايجاد شده است. ضمن اينكه اين تحولات روز به روز با سرعت بسيار زياد در حال افزايش است. اگر ميزان تفاوتهاي اساسي كه در گذر زمان در جامعه بروز مي‌كرد، در دورانهاي گذشته بطور متوسط هر 100 سال اتفاق مي‌افتاد، اين تغيير در دوران كنوني هر 10 تا 20 سال اتفاق مي‌افتد. به عنوان يك استعاره، مي‌توان از واژه “جامعه اطلاعاتي”، براي ناميدن اين جامعه متفاوت، و خصوصيات آن استفاده نمود.

دانش‌آموز بايد براي زندگي كردن در جامعه، و درك نيازها، هنجارها و خصوصيات آن، و چگونگي رفتارهاي مناسب در آن، آماده شود. اين يكي از وظايفي است كه مدرسه بر عهده دارد. اما مدارس متداول، با محصور كردن و جدا كردن دانش‌آموز از محيط بيرون،‌ اين نقش را به خوبي ايفا نمي‌كنند. در آن مدارس، عملا جامعه‌اي كه مدرسه تلاش مي‌كند دانش‌آموزان را براي زندگي در آن آماده كند، جامعه ترسيم شده چند ده سال قبل است. برنامه درسي آن مدارس، عملا گذر زمان و تغيير جامعه را باور نكرده، و سعي در القا كردن خصوصيات همان جامعه قديمي به دانش‌آموزان را دارد. و دانش‌آموز در تعامل با آن مدارس، دچار چالش عجيبي مي‌شود. او در محيط بيرون جامعه متفاوتي را درك مي‌كند، كه در مدرسه به رسميت شناخته نمي‌شود. و او خود بايد در اين چالش، در محيط مدرسه اداي پذيرش اصول اجتماعي معتبر در مدرسه را درآورده، و در محيط بيرون، خود براي زندگي كردن در جامعه متفاوت واقعي، آماده شود.

‎پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *