مدرسه زندگی

زندگي در مدرسه زندگي

دانش‌آموزان در مدرسه حکمت، براي زندگي در جامعه آماده مي‌شوند و ياد مي‌گيرند چگونه مسائل زندگي خود را حل كرده و روي پاي خود بايستند. آنها در مدرسه حكمت زندگي مي‌كنند.

 

 

تعامل مناسب و شركت خانواده‌ها در برنامه هاي مدرسه و محيط آن

خانواده‌ها در اين مدرسه حضور موثري دارند. بر خلاف مدارس ديگر كه خانواده دانش‌آموز را در جلو درب مدرسه تحويل داده، و اجازه حضور در مدرسه را ندارد،‌ خانواده دانش‌آموزان در تمام فعاليتهاي مدرسه بصورت جدي مشاركت مي‌كنند. در تمام برنامه‌ها و فعاليتها، نقش پر رنگ خانواده، پيش‌بيني شده است. خانواده‌ها در محيط كلاس درس دانش‌آموزان حاضر مي‌شوند و در كلاسهاي آنها شركت مي‌كنند. در گردشهاي علمي دانش‌آموزان، خانواده‌ها آنان نيز شركت مي‌كنند. بسياري از فعاليتهاي مدرسه و حتي برگزاري كلاسهاي آموزشي، توسط خانواده‌ها انجام مي‌شود. حتي در اداره امور و تصميم گيريهاي مدرسه، خانواده‌ها نقش موثري دارند.  ضمن اينكه آنها در برنامه‌ريزي درسي و ارزش‌يابي آموزشي فرزند خود به صورت موثر نقش دارند. اين تنها دانش‌آموز نيست كه در مدرسه حكمت ثبت نام مي‌كند؛ بلكه خانواده او است كه به عضويت خانواده بزرگ مدرسه حكمت در مي‌آيد.

 

محيطي امن، جذاب و صميمي

دانش‌آموزان در مدرسه حکمت، در محيطي امن، جذاب و صميمي، تحصيل مي‌كنند. بيش از نيمي از وقت حضور دانش‌آموزان به خود آنها و با انتخاب خود آنها در كارهائي كه دارند، اختصاص داده شده است. در مدرسه با دانش‌آموزان، به صورت محترمانه و متناسب با شخصيت آنان برخورد مي‌شود. در محيط كلاس فضائي براي نگهداري لوازم درسي و آموزشي شخصي اختصاص مي‌يابد، و دانش‌آموزان نيازي به حمل كيف به منزل را ندارند. آنها بدون كفش در ساختمان مدرسه حضور پيدا مي‌كنند. بسياري از كلاسها به صورت نشسته دايره‌وار بر روي زمين برگزار مي‌شود. آنها لوازم بهداشتي مخصوص خود را در محيط مدرسه دارند. لوازمي نظير مسواك، حوله شخصي، كيف مدرسه، لباس ورزش، لباس كار و نظاير آن. ضمن آنكه كمدي براي نگهداري لوازم شخصي خود در اختيار دارند.  در محيط مدرسه دانش‌آموزان از خدمات چايخانه‌اي كه با مديريت خود آنها فعاليت مي‌كند، بهره‌مند مي‌شوند. براي صرف نهار در مدرسه، ظرف مناسبي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد تا غذاي خود را از منزل به مدرسه حمل كرده، و در يخچال تا هنگام ظهر نگهداري كنند. در هنگام ظهر نيز امكان گرم كردن غذا فراهم شده است. آنها در استفاده از منابع، آزمايشگاه و محيط مدرسه از آزادي خوبي برخوردار هستند. دانش‌آموزان و خانواده‌ها، در امور مدرسه مشاركت جدي دارند. خانواده‌ها، در تمام فعاليتها و برنامه‌هاي مدرسه و حتي گردشهاي علمي مشاركت دارند. و در محيط مدرسه نيز دانش‌آموزان و خانواده‌ها، در گروههاي تخصصي مختلف فعاليت كرده، و فعاليتهاي علمي و آموزشي خود را انجام مي‌دهند.