نگاهی به الگوی مدرسه ای حکمت؛ روایت آقای سعید یغموری

چه اتفاقی رخ می‌دهد که فرزندان ما که قبل از رفتن به مدرسه تمایل زیادی به یادگیری داشتند بعد از مدتی از همه چیز دلسرد می‌شوند و بیشتر با فشارهای بیرونی و بدون هیچ سؤالی صرفا به ادامه تحصیل می‌‌پردازند؟

رویکرد مدرسه‌ای حکمت، در پاسخ به این دغدغه‌ها بر اساس پژوهشی که از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و کماکان ادامه دارد، ایجاد شده است. این رویکرد باورهای ما را در مورد تعلیم‌و‌تربیت و مدرسه تغییر می‌دهد و محیط متفاوتی از تعلیم‌و‌تربیت را پیش روی ما قرار می‌دهد.

روایت آقای سعید یغموری، مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی تعلیم‌وتربیت برهان، که عضو تیم اولیه اجرای رویکرد مدرسه‌ای حکمت بودند را می توانید در اپیزود برد کست در پیوند زیر بشنوید:

https://bordcast.ir/نگاهی-به-الگوی-مدرسهای-حکمت/